REPETITIONSSCHEMA HÖST 2017 OCH VÅR 2018

Konsert 8 Oktober 2017 "MOZARTFEST"
Ryttargårdskyrkan

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan

    4.  9
  18.  9
    2.10
    6.10
    7.10
    8.10
    8.10

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 19 November 2017 "BRAHMS REQUIEM"
Ryttargårdskyrkan

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Ryttargårdskyrkan
  Ryttargårdskyrkan

  16.10
  23.10
  13.11
  17.11
  18.11
  19.11
  19.11

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 31 december 2017 "NYÅRSKONSERT!"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Crusellhallen
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  11.12
  28.12
  29.12
  30.12
  31.12
  31.12

  kl.19.00 - 21.15
  kl.18.00 - 21.15
  kl.18.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.12.00 - 14.00
  Konsert kl.15.00
Konsert 18 februari 2018 "STAFFAN SCHEJA MÖTER LISO"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  22.  1
  29.  1
    5.  1
  12.  2
  17.  2
  18.  2
  18.  2

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00
Konsert 29 april 2018 "SYMFONIC FUSION"
Crusellhallen

  stråkrep
  stråkrep
  tuttirep
  tuttirep
  tuttirep
  genrep
  konsert(Med reservation för ändringar!)

*) Östgötagatan 17

  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Östgötamusiken
  Kulturskolan *)
  Kulturskolan *)
  Crusellhallen
  Crusellhallen

  19.  3
  26.  3
  23.  4
  26.  4 OBS!
  28.  4 OBS!
  29.  4
  29.  4
Till toppen

  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.19.00 - 21.15
  kl.17.45 - 20.00
  kl.10.00 - 13.00
  kl.15.00 - 17.00
  Konsert kl.18.00


Sponsorer:Vill du stödja?Kontakta oss >   |      Biljetter:013-1900000


©Linköpings symfoniorkester   |  E-post :  info@liso.nu

Copyright © ToBeandSe 2014